List of Nuclear Power Plants in India


Haripur – West Bangal
Mithivirdi – Gujarat
Kaiga – Karnataka
Narora - Uttar Pradesh
Kudankulam - Tamil Nadu
Kalpakkam - Tamil Nadu
Rawatbhata -  Rajasthan
Jaitapur - Maharashtra 
Tarapur – Maharashtra
Kovadda - Andhra Pradesh
Kakrapar – Gujarat