List of Indian Cities on River

Agra – Yamuna
Ahmedabad – Sabarmati
Allahabad – Ganga & Yamuna
Ayodhya – Saryu
Badrinath – Alaknanda
Bangalore – Vrishabhavathi
Bareilly - Ram Ganga
Bhagalpur – Ganga
Bharuch – Narmada
Chennai – Adyar
Coimbatore – Noyyal
Cuttack – Mahanadi
Delhi – Yamuna
Dibrugarh - Brahmaputra
Etawah - Yamuna
Firozpur – Sutlej
Gorakhpur – Rapti
Guwahati – Brahmaputra
Gwalior – Chambal
Haridwar – Ganga
Hyderabad – Musi
Jabalpur – Narmada
Jamshedpur – Subarnarekha
Jaunpur – Gomti
Kannauj – Ganga
Kanpur – Ganga
Kolhapur – Panchaganga
Kolkata – Hooghly
Kota – Chambal
Lucknow – Gomti
Ludhiana – Satlej
Mathura – Yamuna
Mirzapur – Ganga
Nasik – Godavari
Panaji – Mandavi
Patna - Ganga
Pune – Mula - Mutha
Rajahmundry – Godavari
Rourkela – Brahmani
Sambalpur – Mahanadi
Srinagar – Jhelum
Srirangapatna – Kavery
Surat – Tapti
Tiruchirappalli – Kavery
Ujjain – Shipra
Vadodara – Vishwamitri
Varanasi – Ganga

Vijayvada – Krishna

Recommended Post