Famous Festivals of India

Baisakhi – Haryana
Bastar Dussehra – Chattisgarh
Behdienkhlam - Meghalaya
Bohag Bihu – Assam
Bonalu – Telangana
Brahmotsavam - Andhra Pradesh
Bumchu – Sikkim
Carnival – Goa
ChapcharKut Festival – Mizoram
Cherry blossom festival – Meghalaya
Chhath Puja – Bihar
Durga Puja - West Bengal
Gangaur – Rajasthan
Hemis Fesival – Jammu and Kashmir
Hornbill Festival – Nagaland
Jallikattu Festival – Tamil Nadu
Kabir mahotsav – Utar Pradeh
Khajuraho Festival – Madhya Pradesh
Kharchi Puja – Tripura
Kite Festival or Uttarayan – Gujarat
Konark Festival -  Odisha
Kut Festival – Manipur
Lasoong – Sikkim
Lily Festival - Manipur
Lohri – Punjab
Losar Festival - Arunachal Pradesh
Lumbini festival - Andhra Pradesh
Nongkrem Dance Festival – Meghalaya
Nuakhai Festival – Orissa
Onam – Kerala
Pattadakal Dance Festival – Karnataka
Phng Lhabsol – Sikkim
Pongal - Tamil Nadu
Pushkar Fair – Rajasthan
Raja Praba – Odisha
Saga Dawa – Sikkim
Sangai festival – Manipur
Sindhu Darshan Festival - Jammu and Kashmir
Tusu Festival – Jharkhand
Ugadi – Karnataka
Yaoshang – Manipur

Recommended Post