Important Dams in India

Longest Dam -  Hirakud Dam - Mahanadi River - Odisha
Highest Dam - Tehri Dam – Bhagirathi River – Uttarakhand
Gobind Sagar – Man made reservoir situated at Bhakra Nangal Dam – Satlej River – Himachal Pradesh
Alamatti Dam - Krishna River – Karnataka
Baglihar Dam - Chenab River - J&K
Ban Sagar Dam – Son River – Madhya Pradesh
Basava Sagar dam – Cauvery River – Karnataka
Bhakra Nangal Dam – Satluj River - Himachal Pradesh
Chamera Dam – Ravi River – Himachal Pradesh
Dudhawa Dam – Mahanadi River – Chhattisgarh
Gandhi Sagar Dam - Chambal River - Madhya Pradesh
Hidkal Dam – Ghataprabha River – Karnataka
Hirakud Dam - Mahanadi River – Odisha
Idukki Dam – Periyar River – Kerala
Indira Sagar Dam – Narmada River - Madhya Pradesh
Indravati Dam - Indravati River – Odisha
Jaswant Sagar Dam – Luni River – Rajasthan
Kishau dam - Tons River – Haryana
Kishenganga Dam – Kishanganga River – J&K
Koteshwar Dam – Bhagirathi River – Uttarakhand
Krishna Raja Sagara Dam - Kaveri River – Karnataka
KRM Dam - Krishna Raja Sagara Dam – Kaveri River - Karnataka
Lakhwar-Vyasi Dam – Yamuna River – Uttarakhand
Mettur Dam – Kaveri River – Tamil Nadu
Mohanpura Dam – Newaj River – Madhya Pradesh
Mullaperiyar Dam - Periyar River -  Kerala
Musi Dam – Musi River – Telangana
Nagarjuna Sagar Dam – Krishna River – Telangana
Narayanpur Dam - Krishna River – Karnataka
Nathpa Jhakri Dam - Satluj River - Himachal Pradesh
Nizam Sagar Dam - Manjira River – Telangana
Omkareshwar Dam – Narmada River – Madhya Pradesh
Panchet Dam - Damodar River – Jharkhand
Polavaram Dam – Godavari River – Andhra Pradesh
Pong Dam – Beas River - Himachal Pradesh
Rama Sagar – Godavari River – Telengana
Rana Pratap Sagar Dam – Chambal River – Rajasthan
Ranjit Sagar Dam – Ravi River – Punjab
Rengali Dam – Brahmani River – Odisha
Rihand Dam – Rihand River – Uttar Pradesh
Salal Dam – Chenab River – J&K
Sardar Sarover Dam – Narmada River – Gujarat
Singur Dam – Manjira River – Telengana
Somasila Dam – Penna River – Andhra Pradesh
Srisailam Dam – Krishna River – Telangana
Supa Dam – Kalinadi River – Karnataka
Tawa Dam – Tawa River - Madhya Pradesh
Tehri Dam – Bhagirathi River – Uttarakhand
Tenughat – Damodar River – Jharkhand
Tunga Bhadra Dam - Tungabhadra River – Karnataka
Ujjani Dam – Bhima River - Maharashtra
Ukai Dam – Tapi River – Gujarat
Uri Dam - Jhelum River – J&K

Recommended Post